HAKKINDA

Tanrıyı Tanıma ve Tanıtma 2008

Tanrı’yı sevgisi ile tanımak

Tanıdık Tanrı’nın bize olan sevgisine tanıdık ve inandık. Tanrı aşktır.
Aşık yaşayan Tanrı, Tanrı’da yaşar ve Tanrı da onun içinde yaşar. ”
                                                                                       1. Yuhanna 4:16

  “Aşk sabırlı, aşk şefkatli. Aşk kıskançlık, övünme, övünme değildir. Aşk kaba davranmaz, kendi çıkarlarını aramaz, kolayca sinirlenmez, kötülükten sorumlu değildir.
Aşk adaletsizliği sevmez, hakikatle sevinir.
Aşk her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye ümit eder, her şeye dayanır. Aşk asla bitmez. ”
                                                                                  1 Korintliler 13: 4-8

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bizimle iletişime geçin
hayat değiştiren İncil hakkında bilgi edinmek için. Tanrı çalışmamıza bir bakın.

If you would like to take our survey, please click here!

Is there God? Why did he create us? What’s the plan for us? What do we know about God and how do we know about it? Who is Jesus that people talk about? Why do Christians believe in what they believe in? Because they came to this world as a Christian and because they did not know anything else, or because there was evidence that led them to believe? Is our faith real and logical? We have seminars every week to find answers to these questions. Let’s find these answers together.

The topics and dates of the seminar are as follows:

1) May 2, 2010
Pros and cons of the existence of God.

2) May 9, 2010
God: Sleeping, retired or dead? (God’s character)

3) May 16, 2010
Jesus: Just a “good moral teacher??

4) May 23, 2010
The Bible: Is it only a kitap good book??

5) May 30, 2010
Bible reliability.

6) June 6, 2010
Kutsal Contradictions taki in the Bible.

7) 13 June, 2010
Does not all roads lead to God?

8) June 20, 2010
Miracles and the Resurrection.

9) June 27, 2010
Making an informed decision.